CAPABLE – Enhancing Capabilities?

CAPABLE – Enhancing Capabilities?

Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective

O tym projekcie

Co to jest ERC CAPABLE?

Projekt ERC Consolidator Grant pt. „Enhancing Capabilities? Rethinking Work-life Policies and their Impact with a New Perspective ” (CAPABLE) to obszerne międzynarodowe badanie poświęcone politykom godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz wpływowi tych polityk na sytuację mężczyzn i kobiet z „perspektywy zorientowanej na realne możliwości”* (Capability Approach). Projekt rozpoczął się w grudniu 2018 roku i potrwa do listopada 2023 roku.

Dlaczego ten projekt jest potrzebny?

W ostatnich dziesięcioleciach Europa doświadczyła znaczącego rozwoju polityk godzenia życia zawodowego i prywatnego, która ma pomóc mężczyznom i kobietom w równiejszym łączeniu pracy zawodowej z innymi dziedzinami życia, jednak nierówność płci w tym obszarze nadal się utrzymuje. Poprawa równości płci w zakresie osiągania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest zatem jednym z priorytetów programów politycznych w całej Europie. Dziesięciolecia badań w tej dziedzinie dostarczyły ważnych ustaleń, ale teorie dotyczące powiązań między pracą a rodziną nie są w stanie wystarczająco wyjaśnić trwałości obserwowanych nierówności między płciami. Wcześniejsze zastosowania podejścia opartego na „realnych możliwościach” do analiz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przyniosły obiecujące wyniki, ale znaczenie lokalnych społeczności dla osiągania tej równowagi nadal pozostaje niezbadane. Projekt CAPABLE ma na celu dostarczenie całkowicie nowej wiedzy na temat tego, jak polityka godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym wpływa na zdolność kobiet i mężczyzn do osiągania tej równowagi w Europie poprzez uwzględnienie niedocenionej do tej pory roli społeczności lokalnych.

Co będzie robić CAPABLE?

„Realne możliwości” odzwierciedlają to, co ludzie są w stanie skutecznie osiągnąć. Projekt CAPABLE stawia pytanie: W jakim stopniu polityka równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wzmacnia zdolność kobiet i mężczyzn do osiągania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w projekcie opracujemy i zastosujemy złożone modele wywodzące się z podejścia Amarytyi Sena do analizy:

  1. Dostępności i kształtu polityk godzenia życia zawodowego z rodzinnym;
  2. Tego, co te polityki oznaczają dla zdolności mężczyzn i kobiet do osiągania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, uwzględniając ich osadzenie w kontekście indywidualnym, ogólno-społecznym oraz w kontekście lokalnej społeczności;
  3. Tego, czy polityka godzenia życia zawodowego z prywatnym poprawia indywidualny dobrobyt; i
  4. Jakie narzędzia są potrzebne do opracowania zrównoważonych polityk godzenia życia zawodowego z prywatnym tak, aby zwiększyć równość płci w odniesieniu do „realnych możliwości” w sferze zawodowej i prywatnej.

CAPABLE przyczyni się do postępu w nauce i polityce, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych, mieszanych metod badawczych na wielu poziomach formowania polityki. Przejrzystość pojęciowa i postęp w zakresie badań empirycznych znacznie poszerzy nasze rozumienie polityki godzenia życia zawodowego z prywatnym. Ponadto, dostarczy również kluczowych informacji na temat tego, jak można opracować zrównoważone strategie polityki mające na celu rozwiązanie problemu nierówności płci w życiu zawodowym i prywatnym.

*Tłumaczenie „Capability Approach” na język polski jako „perspektywa zorientowana na realne możliwości” zaproponowała Anna Kurowska w pracy: Kurowska, A. (2017). Capability Approach jako podejście badawcze w polityce społecznej. Polityka Społeczna, Vol 518-519 (nr 5-6): 20–26. Publikację można ściągnąć pod adresem: https://www.ipiss.com.pl/psnumery/518-519m.