CAPABLE – Enhancing Capabilities?

CAPABLE – Enhancing Capabilities?

Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective

O tem projektu

Kaj je ERC CAPABLE?

Raziskovalni projekt Evropskega raziskovalnega sveta “Izboljšanje zmožnosti? Ponovna preučitev politik usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter njihovega vpliva z nove perspektive” (CAPABLE) je velika mednarodna raziskava o politikah usklajevanja poklicnega in zasebenga življenja ter vpliva teh politik na posameznike in posameznice s perspektive zmožnosti. Projekt se je začel decembra 2018 in traja do konca novembra 2023.

Zakaj je ta projekt potreben?

V nekaj desetletjih je v Evropi prišlo do velikega napredka politik usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, ki omogočajo lažje združevanje zaposlitve z drugimi življenjskimi področji. Kljub temu spolne neenakosti ostajajo. Tako je izboljšanje enakosti med spoloma na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja visoko na politični agendi v Evropi. Desetletja raziskovanja na tem področju so podala ključne ugotovitve, vendar obstoječe teorije ne uspejo zadovoljivo razložiti vztrajnost neenakosti. Dosedanje vključevanje pristopa zmožnosti na področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja nudi obetavne izsledke, vendar zanemarja pomembnost skupnosti. Projekt CAPABLE bo z uporabo dimenzije skupnosti odkril popolnoma nova znanja o tem kako politike usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja vplivajo na zmožnosti posameznikov za doseganje ravnovesja na tem področju v Evropi.

Kaj bo naredil CAPABLE?

Zmožnosti odražajo kaj lahko posamezniki dejansko dosežejo. CAPABLE sprašuje: Do katere mere politike usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja izboljšajo zmožnosti posameznic in posameznikov za doseganje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem? Da bi odgovorili na zastavljeno vprašanje bomo razvili in uporabili kompleksne modele, ki izhajajo iz Senovega pristopa zmožnosti, za analizo:

  1. Razpoložljivosti, dostopnosti in oblikovanja politik za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
  2. Kaj te politike pomenijo za zmožnosti posameznic in posameznikov pri doseganju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem glede na njihovo vpetost v individualne, skupnostne in družbene okoliščine;
  3. Ali politike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja izboljšajo dobrobit posameznika; ter
  4. Katera politična orodja so potrebna za razvoj trajnostnih politik za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki bi izboljšale enakost med spoloma pri zmožnostih za doseganje ravnovesja na tem področju.

CAPABLE bo premaknil znanstvene in politične mejnike z uporabo inovativnih pristopov mešanih metod na večih ravneh politik. Zagotovljena konceptualna jasnost in empirični napredki bodo bistveno razširili naše razumevanje politik usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v povezavi z individualnimi zmožnostmi. Poleg tega bo projekt omogočil ključne vpoglede za razvoj trajnostnih politik za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ki naslavljajo spolno neenakost.