CAPABLE – Enhancing Capabilities?

CAPABLE – Enhancing Capabilities?

Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective

A projektről

Mi az ERC CABABLE?

Az ERC Consolidator projekt ‘Enhancing Capabilities? Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective’ (CAPABLE) „Képességek erősítése? A munka-magánélet szakpolitikák újragondolása és hatásai egy új perspektívából (CAPABLE)” egy nagyszabású nemzetközi kutatás a munka-magánélet szakpolitikákról és azok férfiakra és nőkre gyakorolt ​​hatásairól a képességek szempontjából. A projekt 2018 decemberében kezdődött és 2023 novemberéig tart.

Miért van szükség erre a projektre?

Európában a munka-magánélet szakpolitikák terén jelentős előrelépések történtek annak érdekében, hogy az elmúlt évtizedekben a férfiak és a nők kiegyensúlyozottabb módon tudják összehangolni a munkájukat életük más területeivel, ugyanakkor a nemek közötti egyenlőtlenségek továbbra is fennállnak. Ezért a nemek közötti egyenlőség javítása a munka-magánélet egyensúly megteremtésében Európa-szerte kiemelt helyet foglal el a szakpolitikai napirenden. Az e területen évtizedeken át végzett kutatások kulcsfontosságú meglátásokat eredményeztek, de a munka-család elméletek nem képesek megfelelően magyarázni ennek az egyenlőtlenségnek a fennmaradását. A munka és a magánélet egyensúly képesség-alapú megközelítésének korábbi alkalmazásai ígéretes előrelépést kínálnak, a közösségek szerepének értékelése továbbra is hiányzik. A korábban kevéssé tanulmányozott közösségi dimenzió beépítésével a CAPABLE projekt alapvetően új ismereteket fog létrehozni arról, hogy a munka-magánélet egyensúlyára vonatkozó szakpolitikák hogyan befolyásolják az egyén képességét ennek az egyensúlynak az elérésére Európában.

Mit fog tenni a CAPABLE?

A képességek azt tükrözik, hogy mit tudnak az egyének ténylegesen elérni. A CAPABLE fő kérdése az, hogy mennyiben javítják a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozó szakpolitikák a férfiak és a nők képességeit a munka és a magánélet egyensúlyának elérésére. A kérdés megválaszolására Sen képesség-alapú megközelítéséből kiindulva összetett modelleket fejlesztünk ki és alkalmazunk az alábbi témakörök elemzésére:

  1. A munka-család összeegyeztethetőségét segítő szakpolitikák elérhetősége, hozzáférhetősége és kialakítása;
  2. Mit jelentenek a munka és a magánélet egyensúlyát elősegítő szakpolitikák a férfiak és a nők egyéni, közösségi és társadalmi kontextusokba ágyazott képességei szempontjából;
  3. Vajon a munka-magánélet szakpolitikák javítják-e az egyéni jó(l)létet; és
  4. Milyen szakpolitikai eszközök szükségesek a munka-magánélet összeegyeztethetőségét fenntartható módon segítő szakpolitikák kidolgozásához, amelyek a nemek közötti egyenlőség alapján erősítik a munka-magánélet összehangolásának képességeit.

A CAPABLE innovatív, vegyes módszerek alkalmazásával több szakpolitikai szinten fejleszti tovább az eddigi tudományos és szakpolitikai eredményeket. A projekt fogalmi egyértelműsége és empirikus fejlesztései jelentősen kibővítik a munka-magánélet szakpolitikák értelmezési kereteit az egyéni képességekkel összefüggésben. Emellett a projekt kulcsfontosságú hozzájárulást fog nyújtani a munka-magánélet egyensúly kialakítását a nemi egyenlőtlenségek kezelésével, fenntartható módon elősegítő szakpolitikák kidolgozásához.